ULKK Exteriörbedömning

Exteriörbedömning för alla raser

4 maj Almunge

I samband med att Almunge Hundcenter firar hundens dag arrangerar
Uppsala läns kennelklubb exteriörbedömning

  • Exteriörbedömning är en enklare form av en hundutställning, där det är en hund i taget i ringen utan konkurrensbedömning. Hunden får en kvalitetsbedömning av en auktoriserad domare. men det är ingen konkurrensbedömning.
  • Resultatet registreras i SKK Hunddata. För mätraser gäller också exteriörbedömning som slutlig inmätning för hundar över 15 månader.

    Exteriörbedömningen är öppen för SKK-registrerade hundar som är minst 9 månader vid bedömningstillfället och vid anmälan anmäler du till någon av följande klasser.

Juniorklass 9-18 mån (junkl)
Unghundsklass 15-24 mån (ukl)                                                                                  Bruksklass 15 mån och uppåt (bkl)  
Jaktklass 15 mån och uppåt (ökl) 
Championklass 15 mån och uppåt (chkl)                                                                  Veteranklass 8 år och uppåt (vetkl)                                       

Avgift: 500 kr per hund
Swish 1236367122, ange ras och regnummer.

  • Du som anmäler din hund behöver vara medlem i en länsklubb eller special/rasklubb.
  • Ca en vecka innan utställningen kommer du får du info om ringfördelning med praktisk information och starttid för din hund.
  • Kanske har du en arbetande hund i bruks/jakt som behöver en utställningsmerit för ett championat inom dessa discipliner.
  • Hunden får en skriftlig kritik och en kvalitetsbedömning (excellent, very good, good sufficient disqualifield, can not be judged) och kan även tilldelas CK utan konkurrensbedömning

Domare: Mats Jonsson Rasgrupp 4,5,6,7,8
Domare: Karl-Erik Johansson Rasgrupp1,2,3,9,10 samt reservdomare för 4,5,6,7,8

För att se info om vilken rasgrupp din hund tillhör se skk.se/sv/hundraser/

Kostnad 500 kr per hund. Via qr koden kommer du till anmälningsblankett.

Det är ett max antal hundar per domare, 80 hundar vilket gör att det gäller att vara snabb att anmäla sig då exteriörbedömningen kan bli fulltecknad innan anmälningstiden har gått ut.

Sista anmälningsdag 26 april

För ev. frågor maila info@ulkk.se

OBS Under dagen kommer det även att arrangeras BPH på anläggningen vilket gör att det kommer att avlossas skott en bit från utställningsplatsen.