PM Skottefederationen

Skottefederationen bjuder in till Officiell utställning

Krapperups Slott i Skåne
Lördag 27 juli 2024

Domare: Alison Kenny Marriott, kennel Millingford
Bedömningen börjar kl 10.30

Sista anmälningsdag: 30 juni 2024

Anmälningsavgift: Valpar och veteraner 300 kr övriga 400 kr

Anmälningsavgiften inbetalas till bankgiro 160-2333,  ange vad betalningen avser.

Anmälan görs på www.dogfix.info via anmälningsformulär

Frågor kring din anmälan görs på mail till dogfixutstallning@gmail.com eller per telefon 076-839 88 98.

Övriga frågor: Anita Östby, anitaostby1@gmail.com, tel 070-624 74 28

Klasser:
 Valpar 4 – 6  mån. och 6 – 9 mån. Junior (9–18 mån.)  Unghund (15–24 mån).
Öppen (15 mån -) , Veteran (från 8 år) , Champion (15 mån -) .
Från och med 3e hunden med samma ägare är anmälningsavgiften halva priset (gäller ej valp och veteran).  
Avels- och uppfödargrupper enl. SKKs regler.

Medlemskap i Skottefederationen (eller Svenska Terrierklubben eller SKK) är obligatoriskt för ägare av vuxen hund (över 9 mån).

Utländska utställare betalar via Skottefederationens IBAN-nr:
SE 6000 0000 0008 2324 4768
BIC (bankkod) är HANDSESS och skall alltid anges vid betalning.

Tänk på att boka boende i god tid!

Alla skottevänner hälsas välkomna!