Övre Norra Terrierklubben 2/9 -23

Terrierutställning i Skellefteå

Lördagen den 2 september 2023
Utställningen är officiell och öppen för alla terrier, vuxna och valpar 4-6, 6-9 mån.
Arrangör: Övre Norra Terrierklubben
Plats: Bergsbyn/Skellefteå
Sista anmälnings- och betalningsdag: Torsdagen 10 augusti 2023

Anmälningsavgifter

Valpklass (4-6 mån, 6-9 mån) 280 kr
Juniorklass (9-18 mån) 380 kr
Unghundsklass (15-24 mån) 380 kr
Bruks/jaktklass (15 mån-) 380 kr
Öppen klass (15 mån-( 380 kr
Championklass (15 mån-) 380 kr
Veteranklass (8 år-) 280 kr

Anmäl dig via internet eller post
Via internet: Gå in på www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj internetanmälan.
Anmälan per post: Pappersanmälan görs endast för anmälan med inteckningskort eller anmälan av valp där ägaren ännu inte är medlem. Blankett finns på SKKs hemsida (sök på tävlingsanmälan), fyll i och skicka till adress
som anges under Information (se nedan).

Vi kommer att publicera katalogen online på utställningsdagen. Den kommer att finnas på www.dogfix.info utställningsdagen kl. 7.00. Vill du ha en papperskatalog måste du förbeställa den samtidigt som du anmäler, pris 50
kr. Inga papperskataloger kommer att finnas på plats till försäljning.
SvTeKs inteckningskort gäller som delbetalning, Varje kort är värt 100 kronor. Anmälan måste då skickas in per post tillsammans med inteckningskorten. Ange vilken hund det gäller. Anmälningsavgiften sätts in på
ÖnTeK PG 88 86 77-2 (ange hundens reg.nr och ras).

Medlemskap
Medlemskap i SvTek är obligatorisk för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). För medlemskap i Svenska Terrierklubben, SvTeK, ring till SKK tel: 08-795 33 44 eller skicka e-post till medlem@skk.se och ange att du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben, ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.

Foreign exhibitors
Only dogs owned by members of the Swedish Terrier Club or a recognised foreign kennel club from the country where the dog owner is resident, may take part. Enter via SKK entry online: www.skk.se and pay with Visa or Mastercard. If the dog is not in the SKK database, send a copy of the registration certificate/pedigree to reg@skk.se a few days before entering.

Information
Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, SE-137 64 Jordbro, 076-839 88 98, dogfixutstallning@gmail.com

OBS! SKKs dopingreglemente (finns på SKKs hemsida) gäller även på terrierklubbens utställningar.

DOMARE (med reservation för ändringar)
Domarpresentationer publiceras på www.terrierklubben.se
Kaisa Metteri-Gold, Finland
jack russell, staffordshire bull, ast, bull, minibull
Cindy Pettersson, Sverige
border, bedlington, släth.fox, strävh.fox, yorkshire, nihon, glen of imaal, airedale, welsh, parson, english toy, tysk jakt
Mette Sörum, Danmark
lakeland, irländsk, sealyham, australisk, skotsk, brasiliero, cairn, kerry blue, dandie Dinmont, wheaten, norfolk, norwich, manchester, westie, skye, cesky, silky, rat, american toy fox, tenterfield, american hairless


Varmt välkomna!