Norsk Buhund Ringen

Välkomna till Norsk Buhund Ringens

Officiella utställning Ånnaboda, Garphyttan

Lördagen 12 augusti kl 10.00

Domare: Nina Karlsdotter

Klasser och anmälningsavgifter:
Valpar 4-6, 6-9 mån. 175 SEK
Juniorer 9-18 mån. 350 SEK
Unghundsklass 15-24 mån. 350 SEK
Öppen klass 15 mån. och uppåt 350 SEK
Championklass 350 SEK
Veteranklass 8 år och uppåt 175 SEK
Alla deltagare får en minnesgåva!

Halv avgift fr.o.m. tredje anmälda hund med samma ägare (gäller ej valp och veteran)

För att delta måste du vara medlem i NBR.

(gäller ej valpar 4-9 månader eller utländska deltagare, som dock måste vara medlemmar i egna landets buhundklubb)

Anmälan sker till DogFix Utställningsservice senast 10 juli
Länk till anmälan kommer på hemsidan.
OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag!

Vi fortsätter med den s.k. Specialklassen för alla som inte vill eller kan delta på den officiella utställningen. Man får en skriftlig kritik på sin hund. Kostnad 150 SEK, anmälan på plats.

Anmälningsavgiften insättes på NBR:s plusgiro 444 19 68-7.
Swish: 123 532 50 14
Utländska deltagare betalar till SWIFT: NDEASESS IBAN: SE96 9500 0099 6034 4441 9687. Bank Nordea.