Japanese Chin Sociteten

Japanese Chin Sociteten 50 – års jubileum

Västerås den 13 juli plats/place Apalby

Domare/Judge: Lee Grogan, Irland, Wysteria & Vanistica

Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 14 juni /Last entry by post june 14th, anmälan per post/Enter by post: blanketten/entryform ”tävlingsanmälan” (finns att hämta på /download at www.skk.se) skickas till/ send to Dogfix-utställningsservice c/o Jiderlund, Moränvägen 66, 137 64 Jordbro.

Sista anmälningsdag via www.dogfix.info, på anmälningsformulär utgår 23 juni, kl. 12.00 /Last entry via online entry 12.00 am, eller maila/or mail your entry till/to dogfixutstallning@gmail.com.

For foreign exhibitors please send a copy of the registration certificate/pedigree to compete@skk.se a few days before you want to make the entry online.
Avgiften sätts in på Japanese Chin Socitetens PlusGiro 83 12 82-9, ange på betalningen hundens namn och registreringsnummer samt ägare.

Frågor rörande din anmälan, kontakta/enquiries regarding your entry: Dogfix, telefon/phonenumber +46 (0)70-839 88 98 eller/or dogfixutstallning@gmail.com skickas till/send to Dogfix-utställningsservice c/o Jiderlund, Moränvägen 66, 137 64 Jordbro.

Allmänna upplysningar/ information: Harrieth Sandberg, ordforande@japanesechin.se, telefon/phone +46(0)70 2840261

Du hittar oss även på/You may also look at www.japanesechin.se

Payment: Please pay the entry fee via SWIFT to our IBAN account number
SE15 9500 0099 6042 0831 2829, SWIFT address: NDEASESS
Payment receipts must indicate the name of the dog, registration number and owner.

Payment must reach Japanese Chin Sociteten by last date.

KLASS CLASS AVGIFTER/ENTERI FEE
Valp 4-6 mån Puppy class 4-6 month 180:- SEK
Valp 6-9 mån Puppy class 6-9 month 180:- SEK
Junior 9-18 mån Junior class 9-18 month 400:- SEK
Unghund 15–24 mån Intermediate class from 15-24 month 400:- SEK
Öppen klass från 15 mån Open class from 15 month 400:- SEK
Champion från 15 mån Champion class from 15 month 400:- SEK
Veteran klass från 8 år Veteran class from 8 years 100:- SEK

Två andra utställningar samma helg/ two other dogshows the same weekend

www.sdhk.net www.wkk.se

Blir även specialklasser/ also special classes, Bästa röda/best red, bästa rörelser/best movement, bästa huvud/best head, barn med hund, child with dog