Västsvenska Terrierklubben

VÄSTSVENSKA TERRIERKLUBBEN

ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING

Lördag 2 oktober 2021

Utställningen är öppen för alla  vuxna hundar och valpar 4-6 månader samt 6-9 månader.

Plats: Tångahallen, Vårgårda (inomhus)

Anmälningstid: Sista anmälnings- och betalningsdag via Internetanmälan är 2021-09-, via Tävlingsanmälan i brevform 2021-09-

OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras!

Vaccination enl. gällande bestämmelser. SKKs dopingreglemente gäller även på Terrierklubbens utställningar. Som tävlande är Du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens och Svenska Terrierklubbens tävlingsbestämmelser. Dessa finns på webbplats www.skk.se samt kan beställas hos informationsavdelningen på tfn: 08-795 30 30.

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen hund över 9 månader. Om du inte är medlem, så ring SKK 08-795 30 50 eller skicka e-mail till medlem@skk.se och ange att du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben. Ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.

Marie Gadolin

American Toy,  American Rat, American Hairless, Australisk, Bedlington, Brasiliero, Cesky, ETT, Manchester, Nihon Teria,  Norfolk, Norwich, Sealyham, Silky, Skottsk, Sky, Tenterfield, Tysk Jakt Terrier.

Juan Carlos Rosas 

American Staffordshire, Border, Bullterrier, Minibullterrier, Fox sträv, Fox slät, Lakeland, Parson, Yorkshire Terrier.

Dodo Sandahl

Airdale, Cairn, Dandie, Glen of Imaal, Irish, Kerry Blue, Welsh, West highland White Terrier.

Johan Sandström

Staffordshire Bullterrier, ISCW, Jack Russel.